Focus On

Ideje arra koncentrálni, ami igazán számít.

A világvége lassú lesz és fájdalmasan hosszú
Az emberek szeretik a megszokottat, lusták és azt hiszik, övék a mindenség. Ezért nehéz átvinni azt az információt, hogy veszélyben van az általunk ismert világ

A Föld nem tűnik el, de mi emberek hamarosan eltűnünk, és sajnos nem apokaliptikus hirtelenséggel, hanem lassú kínlódással. Ebben benne lesz a vízhiány, az éhezés, a háborúk, és a járványok is. Mint egy olyan világvége mozi, amibe mindent egyszerre sűrítenek bele a hatás kedvéért. Csak itt nincs heppiend.

howtowinthec.jpg

a kép forrása: phys.org 

Önzés és rövidlátás

A problémának két oldala van. Az egyik az országok, nemzetek "erőfeszítése", a másik az egyének szerepvállalása. Mielőtt azt gondolnánk, hogy előbbi sokkal meghatározóbb, töprengjünk el azon, hogy ha minden egyes felnőtt felelősen gondolkodna a környezetvédelemről, mekkora tömeg mozdítaná a dolgokat a pozitív irányba.

nepesseg.jpg

forrás: http://nepesseg.population.city/world/

Vida Gábor emeritus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 1998-ban (!!!) született cikkében többek között arról is írt, hogy az önzés és a rövidlátás mértékei együtt változnak.

Az emberiség további sorsát meghatározó globális problémák (népességrobbanás, ivóvíz, éhezés, levegőszennyezés, szeméttermelés, bioszféra degradálódás, UV sugárzás, klíma-változás, terrorizmus, politikai instabilitás, fegyverkezés stb., stb.) gyors és egységesen elfogadott kezeléssel oldhatók meg. Másfajta tudományra, másfajta politikára van szükség. Az egymásra mutogatás katasztrófához vezet. A nemzeti érdek ma már nem lehet a legfelső szint.

Az egymásra mutogatás és a rövidlátás legjobb példái azok az egyezmények, amelyeket az utóbbi évtizedekben nem, vagy csak rendkívül szűk spektrumban tudtak elfogadni a világ országai, vagy ha elfogadták is, nem tudták a célkitűzéseiket megvalósítani. Az okok? Pénz és hatalom.

2005-ben például a biodiverzitás (fajok sokszínűsége) megóvásáért és a fajok kihalása ellen munkálkodó felelős nemzetközi testületről beszéltek. Az alakuló konferencia persze nem hozhatott kötelező erejű döntéseket, de javaslatokat tehetett a problémák megoldására.

biodiversity.jpg

A kép forrása: www.znbc.co.zm

Vajon képesek lesznek-e a döntéshozók, és az emberek saját rövidtávú érdekeiken túl látni, vajon megértjük-e, hogy a technikai haladásba vetett vakhit nem az ígéret földjére vezet, hanem a pusztuláséba?

Mit érdekel engem a fajok kipusztulása?

A változatosság nem csak gyönyörködtet, hanem a túlélés alapvető eleme is. A diverzitás (sokszínűség) ugyanis a sebezhetőségünket csökkenti. Ha például a Földön rizsen és emberen kívül nem lenne más, akkor egy rizsfertőző bogár kifejlődése miatt kipusztulna az emberiség. Ki ne hallott volna a méhek számának rohamos csökkenéséről? Kis rovarjaink kipusztulásával nemcsak a mézet kell majd nélkülöznünk, hanem számtalan növényt is, mivel drasztikusan csökken majd a beporzás lehetősége. „A változatosság maga a közösség számára a túlélési tényező”. (Daniel Quinn: Izmael) Ennek fényében elég aggasztó, hogy óránként három faj hal ki a Földön. És ha ezt távoli, Öntől független tényként szemlélné, akkor gondolkozzon el azon, hogy Európának a biodiverzitás csökkenése 450 milliárd eurójába kerül évente.

Fény az alagút végén?

Ha Ön is egy azok közül, aki legyint a végítélet harangjait kongatókra, akkor gondolkozzon el azon, hogy még optimista tudósok is azt fogalmazzák meg, hogy „az egyetlen kissé kevésbé sötét kép az, hogy az összeomlás csak fokozatosan következik be, és talán fokozatosan hozzá lehet szoktatni az embereket egy másfajta gondolkodáshoz.”

De mik NEM történtek az ügy érdekében? (Fájdalmasan hosszú lista következik)

 1. 46 éve történt, hogy „A növekedés határai” címmel kiadták a Római Klub nemzetközi tudóscsoport elemzését, amely igencsak vészjósló következtetést fogalmazott meg:

  ha minden a korábbi trendek szerint folytatódik, a világ népességének és a termelés okozta szennyezésnek a növekedése a XXI. század közepére katasztrófához vezet.

  Környezetvédelmi törekvések egyébként már az 1950-es években is voltak.

Ugyanebben az évben Stockholmban tartották az első környezetvédelmi ENSZ világkonferenciát. A résztvevők nyilatkozatot fogadtak el a környezetvédelem alapelveiről és nemzetközi feladatairól. Az együttműködés irányítására, a nemzetközi erőfeszítések összehangolására létrehozták az ENSZ Környezeti Programját (UNEP). A nyilatkozatban a kormányok ünnepélyesen kötelezettséget vállaltak, hogy megóvják és jobbá teszik az ember környezetét a mai és a jövő nemzedékek számára.

 1. Genfi egyezmény - Hosszú távú, határokon átívelő egyezmény a légszennyezés problémájával kapcsolatban,

  konkrét célszámok nélkül.

  1986.

  Berni Konvenció - Ebben az európai vadon élő állat- és növényfajok, valamint természetes élőhelyeik védelméről fogalmaztak meg irányelveket. Hazánk 1990-ben csatlakozott az egyezményhez. Olyan fő célkitűzéseik voltak, mint a természetes növény-, és állatvilág megóvása, országok közötti megállapodások elősegítése, kifejezett figyelem a veszélyeztetett fajok iránt. A konvenció sikerét jellemzi, hogy 2010-ben az Európai Bizottság biodiverzitási jelentése szerint az utóbbi 40 évben 33%-kal nőtt Európa ökológiai lábnyoma (vagyis az emberi szükségletek bolygónk ökológiai kapacitásához mért aránya). 


  Mi több, "Az európai ökoszisztéma szolgáltatások állapotát közepesnek vagy rossznak ítéli, magyarán az ökoszisztémák nem képesek optimális minőségben és mennyiségben biztosítani olyan alapszolgáltatásokat, mint a beporzás, a tiszta levegő és víz."

  1992
  .

  Helsinki Egyezmény a felszíni és felszín alatti vizek védelméről, az ezeket érő káros hatások csökkentéséről szólt. Már itt felismerték, hogy vizeink állapota és minősége folyamatosan romlik, és

  Európa lakosságának csaknem a felét érintik a szárazság és alacsony vízállás vagy éppen az árvizek kedvezőtlen következményei, az ivóvízellátás minőségi és mennyiségi problémái.

  Ezen kérdések kezelésének ad keretet az egyezmény, teret hagyva a kérdést érintő két- és többoldalú megállapodások számára

  1992.

  Rio de Janeiro. 20 (!!!) évvel az első konferencia után sikerült megrendezni a másodikat is. Az ENSZ második környezetvédelmi világkonferenciája a biológiai sokféleségről szóló egyezmény.

  A 26 éve megtartott konferencián is meg akarták óvni a Föld sokszínűségét, mindenki előtt világos volt, hogy miért fontos mindez.

  „Az egyezmény megfogalmazza a részes államok által elvégzendő feladatokat, a biológiai sokféleség fenntartható hasznosításával kapcsolatban, valamint a kutatás és képzés, a közoktatás és tájékoztatás, a környezeti hatások vizsgálata és a káros hatások minimalizálása, a technológiák hozzáférhetősége és átadása, az információcsere, illetve a finanszírozás területén.” 


  1997.

  Kiotó. A fejlett országokat tömörítő nemzetközi egyezmény, amelynek résztvevő államai kötelezik magukat arra, hogy szén-dioxid kibocsátásukat 2008-2012 között 5,2 százalékkal csökkentik az 1990-es állapothoz képest. A 2005-ben hatályba lépett ENSZ-egyezmény 2012-ig volt érvényben, majd 2020-as meghosszabbításáról állapodtak meg.

  A jegyzőkönyv 2005-ben lépett hatályba, az Egyesült Államok és Ausztrália nem csatlakozott az egyezményhez. 2007-ben végül Ausztrália is ratifikálta.

  2009.

  Itt már csak 17 évet kellett várni a Koppenhágában megrendezett ENSZ klímakonferenciára.

  A csúcs kudarcba fulladt, mivel nemhogy egy új klímavédelmi egyezmény nem született, de még menetrendet sem tudtak elfogadni.

  2012.

  Úgy látszik, a 20 bűvös szám, íme, az újabb gyűlés Rio de Janeiroban. Az ENSZ negyedik környezetvédelmi világkonferenciája (Rio+20),

  amely számon kérhető kötelezettségvállalások nélkül ért véget, és a szakértők szerint kudarc volt. Ami a legfontosabb, hogy nem született jogilag is kötelező megállapodás.

  A záródokumentum álmodozásra jó, de arról nem szól a fáma, hogy az áhított célokat hogyan lehetne megvalósítani. Vagyis 40 éve alig valami.

  2015.

  Párizsi klímakonferencia, amelynek célja a világ minden országára kiterjedő jogilag kötelező erejű általános egyezmény megalkotása volt a klímaváltozás ügyében.

  A ratifikálás egyezség hiányában elmaradt,

  így az is, hogy megakadályozzák, hogy a globális felmelegedés két Celsius-foknál jobban meghaladja az iparosodás megindulása előtti értékeket. A kudarcot, ha lehet fokozni, akkor Trump elnök fokozta, hiszen 2017-ben egyszerűen felmondta az egyezményt. Bár Kína és Németország maradt, ígéreteiket nem sikerül betartaniuk, sőt… 

A jelenünk

 1. november 17-29. COP14: „Tekintettel arra, hogy a biológiai sokféleség jelenleg rekordméretű visszaesésen megy keresztül, és hogy a 2020-ra szóló célkitűzések többsége most sem fog teljesülni, a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának az egyiptomi Sharm-El-Sheikhben, 2018. november 17. és 29. között sorra kerülő 14. ülése (COP14) alapvető fontosságú lesz. A Részes Felek felülvizsgálják a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiai tervet (2011–2020), és hosszú távú tervet szándékoznak meghatározni, valamint előkészíteni a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 2020 utáni globális keretet.” 

Az EU aggodalommal jegyzi meg, hogy a 2020-as célok nem látszanak teljesülni, hangsúlyozzák, hogy mindez egyébként uniós érdek lenne, hogy átfogó irányítási rendszerre lenne szükség, emlékeztet rá, hogy mindez a fenntartható fejlődés alapeleme. Kiemelik, hogy erősebb nemzetközi keretre és összefogásra lenne szükség.

Mivel az egyezmények témája, tárgya („fogadalmai”) nem változnak az idővel, így egyértelmű, hogy nem sok valósult meg közülük, amik megvalósultak, azok „nem elég szigorúak”, vagyis nem tartalmaznak olyan erős megszorításokat (vagy nem a megfelelőeket) melyek elégnek bizonyulnának az ökológiai katasztrófa megfékezéséhez.

Utolsó kérdés: még tényleg azt hisszük, hogy a fejlődést fenn kell tartani???

Köszönet Kray Zsuzsanna független környezeti szakértőnek! Munkája, tudása és lelkesedése nélkül ez az összeállítás nem született volna meg. Következő cikkemben arról beszélgetek vele, hogy mit tehet az egyén a környezet megóvásáért.

Forrás: http://www.fna.hu/sites/default/files/Egyezmenyek_kornyezet.pdf

A bejegyzés trackback címe:

https://focusonblog.blog.hu/api/trackback/id/tr6614304435

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Khonsu 2018.10.16. 16:14:20

Szerintem már lekéstünk arról, hogy elkerülhessük a végítéletet. A növekedés leállítása/visszafordítása önmagában is egy hasonló gyötrelmes végez vezetne mint a klímakatasztrófa és következményei. A civilizációnk azon a ponton van, ahonnan már késő visszafordulni, de a jelen formájában a jövőt sem élheti túl.

Az egyetlen lehetőség valószínűleg az emberek "átalakítása" ellenállóbb formába (pl. gépekké), még mielőtt a Föld lakhatatlanná válik számunkra.

A következő évtizedekben nagyjából azt a játékot fogjuk játszani, hogy ha időben sikerül kifejlesztenünk a szükséges technológiát önmagunk továbbfejlesztéséhez, akkor fennmaradunk, ha nem, akkor nekünk annyi.

Szerintem ez lesz a közeli jövő legfontosabb feladata. A technológiánk versenyt fut a klímaváltozással, és nem mellesleg, az ember továbbfejlesztésében a mesterséges intelligenciával.

Ha a kettő közül bármelyik versenyben is lemaradunk, akkor nekünk lőttek. Minden más csak duma.

Nincs közöttünk csicska 2018.10.16. 16:15:24

A zsidok mar 2000 eve is vartak a vilagveget, de rettegjetek nyugodtan.

Az egesznek annyi a lenyege most, hogy az oko-terror kampany megprobalja ravenni a parasztokat hogy alljanak ossze egy db. orszagga, vagy feltetlenul engedelmeskedjenek vmi emberektol fenyevekre levo, senki altal nem valasztott bizottsagnak vagyis az ENSZnek.

Meg mielott valaki tulsagosan parazik, a klimavaltozas bulvarverzioja, ami kering, egy teoria amit soha nem bizonyitottak. Volt mar ilyen soxor, legutobb az ozonlyukon porgettek a sajtomakikat 10 evig, a kutya se emlekszik mar.

Nincs közöttünk csicska 2018.10.16. 16:20:23

"Az EU aggodalommal jegyzi meg, hogy a 2020-as célok nem látszanak teljesülni, hangsúlyozzák, hogy mindez egyébként uniós érdek lenne, hogy átfogó irányítási rendszerre lenne szükség, emlékeztet rá, hogy mindez a fenntartható fejlődés alapeleme. Kiemelik, hogy erősebb nemzetközi keretre és összefogásra lenne szükség."

Ennyi a lenyeg, adjatok at a hatalmat az EUnak, ok meg majd atadjak a vilagkormanynak. A tobbi kizarolag altudomanyos blabla, soha senki nem latta a klimavaltozast, ahogy az ozonlyukat se, a klima valtozasa termeszetes folyamat.

lenörd hofstadter 2018.10.16. 16:23:22

@Nincs közöttünk csicska:

"a klima valtozasa termeszetes folyamat. "

Ja, csak a buta fajtád azt nem fogja fel, hogy a régi évezredekig tartó változások most lezajlanak néhány évtized alatt.

dez01 2018.10.16. 16:28:36

Az a kérdés, jogy vajon marad-e élhető hely a bolygón annyi embernek, hogy a faj fenn tudjon maradni. Valószínűleg igen. De ez lehet hogy pár ezer ember....

nemecsekerno_007 2018.10.16. 16:36:58

- Meg kéne osztani egymás között azokat a technológiákat amelyek a környezetkímélők.
- Hibába fejlesztenek ki korszerű technológiákat a gazdag országok ha csak súlyos pénzekért adják oda a fejlődőkne.
- Cserébe kevesebbet kéne költeni a harmadik segélyezésére és a migráció kezelésére
- a kutatás is hatékonyabb lenne mert nem lennének felesleges párhuzamosságok
- az "üveggyöngy" szintű technológia kütyükről már nem is beszélve....

Egyébként ha így folytatjuk akkor csak a közös nyomor fog összehozni bennünket amit a klímaváltozás okoz...

Nincs közöttünk csicska 2018.10.16. 16:42:37

@lenörd hofstadter: Hat persze, de engem elgondolkodtat hogy par nobel dijas vagy ma epp egy urhajos szerint kamu az egesz...

index.hu/techtud/2018/10/16/klimaszkeptikus_az_utolso_holdkuldetes_urhajosa/

www.heartland.org/multimedia/videos-climate-change/nobel-laureate-in-physics-global-warming-is-pseudoscience

Es ezek idos emberek, nem kell mar aggodniuk hogy a klimalobbi kirugatja oket vagy ilyesmi....nem vagyok persze klimatudos, de annyit felfogok hogy az ilyen terror arra valo hogy valamit eladjanak neked vagy erre hivatkozva kifosszanak [ nagy a hasonlosag a a holokauszt temaval, ott sem lehet rola vitazni mindenki fogja be a pofajat es viritsa a lovet)

ha ha ha

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:02:07

Lehetnenek mar eredetibbek.

Mondjak azt hogy jonnek az UFOk es mindenki engedelmeskedjen az ENSZ UFObizottsaganak kulonben megesznek az UFOk. Mindenki adja le a keszpenzt es a fegyvereit is hiszen anelkul semmire sem megyunk a verszomjas UFOk ellen.

muhaha

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.16. 17:04:09

A liberális rendszerurak le szeretnék állítani a fejlődést, ennyi az egész.

Nem fog menni, a liberális rendszerurakat elsöpörjük.

VT 135 2018.10.16. 17:04:19

A másik, h különböző tudat(osság) szinten vagyunk. Ezt jól látni itt is, vagy bármelyik tetszőleges fórum hozzászólásaiban. Ettől akik magasabb szinten vannak, nem jobbak, csak máshol tartanak a fejlődésben. Igen tekintélyes már ezen emberek aránya. Viszont pont ezért az egyre nagyobb szakadék miatt, amely az alacsony és magasabb tudatszinten lévők között tátong, ez egyre zavaróbb, egyre frusztrálóbb. Ezért is fontos megtanulnunk újra az együttélését, együttműködést, h a magasabb tudatszinten lévők megtalálják egymást.

midnightcoder2 2018.10.16. 17:05:43

A környezetvédelem legnagyobb akadályai maguk a környezetvédõk. Sok-sok szénerõmûvet köszönhetünk Pl. az atomellenes mozgalmuknak. A legnagyobb kárt azonban a látszatpolitizálással érik el. Hatalmas kampányokat indítanak a nagyon látványos, ugyanakkor kevésbé lényeges dolgok érdekében. Pl. kampány az autók ellen, miközben az autózás csak egy pici szelete a CO2 kibocsájtásnak. Sokkal hatásosabb lenne Pl. a repülés, vagy a teherhajózás, esetleg a szárazföldi szállítás kibocsájtását csökkenteni. Vagy Pl. szép és nemes dolog a szívószálak elleni harc, de közben Pl. egy szupermarketben ha vásárolsz, szinte minden egyszer használatos mûanyag csomagolásban van. De az egész hajcihõ nem sokat ér itt Európa közepén, ahol a mûanyag hulladék nagy része zárt tárolóban végzi, miközben a tengerparti fejlõdõ országokban úgy kezelik a hulladékot, ahogy. Ez az egész dolog az egyén felelõsségével kapcsolatban egy nagy humbug. A problémák 99.9%-a messze túlmutat az egyén lehetõségein.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:06:24

@maxval balcán bircaman: hogy erted? milyen fejlodest szeretnenek leallitani es miert?

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.16. 17:09:10

@dunántúli gyerek:

A nagyurak nem szeretnék a fejlődő világ gazdasági fejlődését, ezért találták ki az emberokozta éghajlatváltozás hamis tanát.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:09:29

@midnightcoder2: Nincs olyan hogy "kornyezetvedok" unbloc, de a kornyezetvedo szervezeteket altalaban kihasznaljak ilyen-olyan politikai celra.

Az aktivistak semmit sem tudnak errol, ok alt. valoban lelkesek, es hisznek az ugyben.

Sir Galahad 2018.10.16. 17:12:09

Az a baj, hogy amit érdemben tenni lehetne a klímaváltozás ellen, azt demokratikus keretek között nem lehet megtenni.

"még tényleg azt hisszük, hogy a fejlődést fenn kell tartani?"- kérdezi például a szerző. Nos, a fejlődésre azért van szükség, mert miután a jelenlegi gazdasági rendszerből szükségképpen következik, hogy idővel a gazdagok még gazdagabbak, a szegények meg még szegényebbek lesznek, ha nincs bővülés, akkor a nagy többség hamar elszegényedik, majd éhen hal azért, hogy egy nagyon szűk réteg megőrizhesse a fényűző gazdagságát. Le lehet állítani a növekedést, de ahhoz a gazdagoktól időről időre el kellene rekvirálni a vagyont és szétosztani a szegényebbek között, hogy megmaradjon az egyensúly. Ez egész egyszerűen lehetetlen.

De hozhatnám példának a túlnépesedést is. Ahol népességrobbanás van, ott azt rövid távon kb. atomcsapások sorozatával lehetne csak megállítani. Ez is lehetetlen.

Szóval ahhoz, hogy meg lehessen állítani a folyamatot, olyan változásokra volna szükség, amit a hatalmon lévő politikai elit nem tud/nem akar megtenni. Erre nem megoldás az elitváltás, mert az új elitnek sem lenne érdeke. Apróságokat leszámítva - mondjuk hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ami az egész problémahalmazhoz képest semmi - nem tudunk tenni semmit. Ez van.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:13:46

@maxval balcán bircaman: Ezt meg nem hallottam. En is szkeptikus vagyok az ember okozta klimavaltozassal kapcs.

szerinted miert nem akarjak a hatalmasok a fejlodo vilag fejlodeset? epp az europai ipar fog szenvedni ettol mert az amcsik latvanyosan leszarjak a klimaegyezmenyt, a fejlodo vilag szerintem szintugy, meg ott ugyan ki fogja ezt ellenorizni?

erdekes lenne tudni, hogy a kinai mediaban, orosz mediaban is megy-e napi szinten a klimasulykolas vagy ezt direkt nekunk szanjak...

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:15:38

@Sir Galahad: de miert lenne tulnepesedes?

100 eve volt 2 mrd ember, most van 7 mrd

Mennyi a sok? Ez csak a mezogazdasag teljesitokepessegetol fugg, es az mar eddig is rengeteget fejlodott a genmodositott ujabb novenyeken lehet hogy 100 millio ember is siman elferne, nem?

Sir Galahad 2018.10.16. 17:19:20

@dunántúli gyerek: Nem tudom, ideális esetben mennyi a Föld eltartó képessége. Lehet, hogy igazad van és több, mint most gondoljuk, de a jelenlegi technológiákat alapul véve nem hiszem, hogy 100 milliárd ember megélne.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:23:25

@Sir Galahad: A fold eltartokepessege nem egzakt szam, nyilvan mas faekevel meg mas szuper mikrobiologiai modszerekkel.

Ez ugyanaz mint amikor mar 30 eve is azon sirtak hogy kifogy a fold olajkeszlete, erre megemelkedett az olaj ara azt kiderult van az a penz amennyiert talalnak olajat

he he he

Pedig min. 2x annyi olajevo szemelykocsi van mint amikor ezen porogtek.

Ozonlyuk, valaki?

En mar ven fasz vagyok, nem tudom a sajtohiszteriakat komolyan venni.

Alick 2018.10.16. 17:26:07

@dunántúli gyerek: A génmódosítás nem tudja megoldani a nagyobb hozam mellett a termőtalaj kizsigerelésének problémáját.
Kapunk majd felfújt növényeket, az élettanilag szükséges tápanyagok 1 %-ával.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 17:28:51

@Alick: azt a szart a szegenyek kapjak majd, ne aggodj akinek lesz penze annak libacombja is lesz majd

exterminador 2018.10.16. 17:41:50

A világ legnagyobb problémája a túlnépesedés. Ez az alap, ebből kell kiindulni. Amíg Afrikában nem vetnek gátat neki, addig nincs miről beszélni. 12 évenként 1 milliárddal nő a bolygó lakossága! Felfoghatatlan és gyalázatos.
Továbbá: nem kell félni, az emberiség az elképesztő létszáma miatt nem fog kipusztulni. Legfeljebb pár év alatt összedől a ma ismert rend.

midnightcoder2 2018.10.16. 18:40:12

@exterminador: Szerintem is, kb. az utolsó faj lennénk aki kipusztul.

midnightcoder2 2018.10.16. 18:42:25

@dunántúli gyerek: Az ózonlyuk pont azért oldódott meg, mert világszerte betiltották a freont. És nem az oldotta meg, hogy az átlagpolgár kevesebb dezodort használt. És lám, az ipar megoldotta, a polgár életminősége sem romlott (legalábbis ettől), és az ózonlyuk is zárul.

midnightcoder2 2018.10.16. 18:44:21

@dunántúli gyerek: A zöldek kb. egy csapat, és az élükön a zöld pártok vannak. Elég jól behatárolhatók ideológiailag és szervezetileg egyaránt.

Kedélyes Paraszt 2018.10.16. 18:55:43

szerintem mar atleptuk azt a hatart, amikor jo szoval ez visszafordithato. ezen leginkabb a nyugati tarsadalmak merhetetlen pazarlasat, illetve a szegenyebb vilagreszek (afrika, azsia) vegtelen szaporulatat ertem. a velemenyem szerint egy eros, iranyitott haboruban kellene megritkitani az emberiseget addig, amig ezt korlatosan meg lehet tenni (ertsd, nem tul sok a potens szereplo). sajnos a donteshozok 99%-a a fenti elso kategoriaba tartozik, igy igencsak szelektiv lenne ez a metodus.
(csak zarojelben, mennyi kontraproduktiv marha maradna meg mo-on? :) nem lennne a gazdagsaguknak utanpotlasa)
alternativ megoldas, ki kell loni az embereket a zurbe.
vagy kolonizalni kell a tengereket es a fold mellyet.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 19:02:46

@midnightcoder2: en azt hallottam, hogy az ozonlyuk az Antarktisz folott van, nem zarul, nem tagul, ott van

a freonkibocsatas meg az eszaki felteken volt 99%-ban

szoval nem tudom mit oldottak meg de legalabb mindenki lecserelte a hutojet meg a klimajat

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.10.16. 19:09:00

@dunántúli gyerek:

Rettegnek a többpólusú világtól. Egy fejlődő Afrika halálos ütés lenne a nyugat számára. Ezért találták ki a klímaholokauszt áltanítást-

exterminador 2018.10.16. 19:09:02

@dunántúli gyerek: rosszul hallottad, sokat csökkent a nagysága.
Megvan a tudományos magyarázata annak is, hogy miért az Antarktiszon alakult ki. Nyugodtan rákereshetsz.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 19:26:29

"The parallels with global warming are striking. Again we face a real but greatly overhyped environmental problem. In both cases, virtually everything the public has been told that sounds terrifying isn't true -- and what is true isn't particularly terrifying. But doomsayers such as Gore simply soldier on. His claims of blind animals from ozone depletion have been replaced by equally dubious assertions in his book "An Inconvenient Truth," including predictions of a massive sea level rise that would wipe away south Florida and other coastal areas.

Perhaps decades from now, participants in the Kyoto Protocol, the global-warming treaty modeled after the Montreal Protocol, will meet and congratulate themselves because none of their scary assertions came true. "

www.heritage.org/environment/commentary/ozone-the-hole-truth

dunántúli gyerek 2018.10.16. 19:29:23

@maxval balcán bircaman: de a klimaholokauszt hogy nyomja el az afrikai fejlodest? miert pont afika, miert nem kina, india, ha mar?

mert oke, az ipari orszagok, vagy legalabbis az EU onkorlatozta most magat az autoregulazassal

de az usa pl. meg ennyit se tett

midnightcoder2 2018.10.16. 19:46:25

@maxval balcán bircaman: Afrikának a globális felmelegedés pont jól jöhet, legalábbis abból a szempontból, hogy ha napelemből akar valaki áramot termelni azt pont ott lehet. Mert hogy az éjszakai-nappali áramingadozást ki lehet védeni akkumlátorral, de a téli-nyárit nem. Ergo, ha a kicsi négerek feje fölé napelemet telepítenek, akkor nekik van delejük CO2 kibocsájtás nélkül is. Más kérdés, hogy ehhez az kellene, hogy na lőjék szét a napelemet és minden mást.

Ezzel együtt a fejlődő Afrika sci-fi. Ha pár millió év alatt nem jutottak tovább a fűkunyhón és hogy hülyén ugráljanak a tűz körül, akkor a következő pár száz évben sem fognak.

különvélemény 2018.10.16. 20:09:52

Újabb világvége blog, hiányzott már, mint egy kolera járvány.

Jakab.gipsz 2018.10.16. 20:11:19

Az univerzum fejlődése nem áll meg, köszöni szépen egészen szépen alakul, kb 13 milliárd éve.

Amennyiben a "homo sapiens" értetlenkedik, kiselejtezi.

Khonsu 2018.10.16. 21:33:25

@exterminador:

A klímaváltozás nem (csak) közvetlenül okozhatja a pusztulást, hanem közvetett módon is, például épp azáltal, hogy a ma ismert rendet bedönti. A civilizációs vívmányok nélkül ma már nem sokan lennének képesek életben maradni. Akinek mégis sikerül, az hamarosan szembesülne a következő problémával, hogy az emberek irtásában a többi ember a legprofibb. A civilizáció összeomlása következtében hirtelen szűkösebben elérhetővé váló erőforrások mellett garantáltan kitörne egy világháború, annak pedig meglenne a nyilvánvaló eredménye...

Persze a közvetlen hatások sem lebecsülendők. A fő gondot nem az jelenti, hogy melegebb lesz a klíma, hanem az, hogy szélsőségesebb kilengéseket produkál, és azokat gyakrabban. Ez, ha pechünk van, akkor elvezethet oda, hogy a mezőgazdasági termelés tervezhetetlenné válik, globális méretekben.

Persze a gazdag országok rendelkeznek majd azzal a pénzzel és technológiával, amivel az élelmiszerszükségleteik megtermelését teljesen kontrollált körülmények között megoldhatják (üvegházak, öntözőrendszerek, stb.), de a szegényebb országok között is vannak ám igencsak erősek. Ha elkezdenek éhezni, akkor könnyen jöhetnek a "közvetett hatások".

Egy teljes kihalás ugyan valószínűtlennek tűnik, de ha a túlélők száma mondjuk néhány százezer lesz, kőkorszaki körülmények között, az nem vígasztal.

Sajnos ez a klímamizéria nem kamu, és kevesen látják, hogy igazából még annál is nagyobb a baj, mint amivel ijesztgetnek, csak a kutatók visszafogják magukat...

Az a helyzet, hogy ezt már elkerülni nem tudjuk, úgyhogy a túlélésére kell koncentrálnunk. Amihez szükségünk van önnön képességeink megerősítésére a klímakatasztrófa ellen (erősebb, okosabb, gyorsabb, ellenállóbb létformává alakulás), és piszok jó fegyverekre és védelmi rendszerekre a támadók ellen.

Jankove 2018.10.16. 21:55:40

@Khonsu: "A civilizációnk azon a ponton van, ahonnan már késő visszafordulni, de a jelen formájában a jövőt sem élheti túl."

Szerintem nincs késő, inkább fogalmazzunk úgy, hogy a 24. órában van. A civilizáció, a technológia és a fejlődés önmagában nem probléma, csak a célokkal van komoly probléma. Az én saját privát véleményem, hogy az emberiség utoljára a 60-as évek végén foglalkozott értelmes előremutató dolgokkal, a holdraszállás "személyében". Azóta minden technológiai újítás kizárólag azt célozza, hogyan lehetne a lusta nyugati ember élete még kényelmesebb, és amikor eljutottunk arra a pontra, hogy mindent 1 gombnyomással lehet majd vezérelni, akkor tudósok hada azon kezd el töprengeni, hogyan lehet ezt a gombnyomást is megspórolni. Az egész bolygót kizsákmányoljuk, kiszipolyozzuk, tömegtermeljük, eladjuk egymásnak a szar haszontalan ostoba kényelmi termékeket, amire tulképpen semmi szükség, (a marketingesek persze odateszik magukat és elmagyarázzák, hogy wifis szemeteskuka, meg okos wcpumpa nélkül kihalna a planéta). Szóval új célokat kéne meghatározni, olyat, aminek VAN értelme, és ennek alárendelni a technológiát, meg a fejlődést. A holdraszállás szerintem egy egész emberiség számára előremutató kurvajó kis program volt, munkát adott egy sereg embernek, értelmet adott a tudománynak, és nem mellesleg egy jó kaland volt.

dunántúli gyerek 2018.10.16. 22:01:39

@Jankove: a vilag 80%-an meg alapveto dolgokat kell megteremteni, pazarlas csak kis reszen van

Khonsu 2018.10.16. 22:17:43

@Jankove:

Nem állítottam, hogy a fejlődés probléma lenne, épp azt írtam, hogy a fejlődés lehet az egyetlen dolog ami megmenthet minket. A károkozás ugyanis már olyan mértékű, illetve hamarosan olyan mértékű lesz, hogy már lekéstünk a megakadályozásáról. Így aztán a legjobbesélyünk a túlélésre, hogy ahelyett, hogy a károkat próbálnánk visszacsinálni, rálépünk a gázra és felpörgetjük a technológiai fejlődést amennyire csak lehet, és megpróbáljuk beelőzni a bajt, és felkészülten várni.

Exploiter 2018.10.17. 06:12:27

A probléma nem megoldható anélkül, hogy megtizedeljük a népességet.
Mivel ez nem történik meg, az erőforrások csökkenése vezet majd olyan háborúkhoz, ami ezt megteszi majd.
Az egyensúly létrehozza magát, csak kérdés, hogy hol lesz az új pont és ki hogy éli meg.

Exploiter 2018.10.17. 06:49:40

@dunántúli gyerek:

Azért az egy dolog, hogy mennyi embert tudsz bezsúfolni erre a bolygóra, hogy valahogy még működőképes maradjon a dolog, más dolog, hogy mennyi tud úgy élni, hogy azt emberinek lehet nevezni.
Én valahova 1-2 milliárd közé tenném.
A többi felesleges probléma.

kvadrillio 2018.10.17. 07:16:46

jahhhhh.....egyre kevesebb embernek jut víz. A végén már csak majd az Orbán-család és a Mészáros család iohat vizet !!!!!
NADEADDIGIS.....HARÁCSOLNI..., HARÁCSOLNI ÉS HARÁCSOLNI !!!!!!!
MERT...

Magyarország a csodák soha ki nem apadó forrása.

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója elmondta: a magyar turizmusfejlesztési stratégiáját egy éve mutatták be, ami kijelölte az ágazat fejlesztésének irányait. A cél: 2030-ig Magyarország Közép-Európa egyik vezető turisztikai célpontja legyen. A turizmus növekedése folyamatos 2010-óta, mértéke döbbenetes - húzta alá............UGYEHHHHH !!!!!! MAGYARORAZÁGNAK ÚGY KELL DOLGOZNI, ALAKULNI, HOGY AZ ORBÁNCSALÁDNAK, MÉSZAROSCSALÁDNAK JÓ LEGYEN ! ORBÁN RÁHELKÉNEK, FÉRJÉNEK, GYEREKEINEK JÓ LEGYEN ! A TÖBBSZÁZEZER GYEREKNEK ÉS TÖBBMI.LLIÓ TÁRESADALMI EGYEDNEK PEDIG TOVÁBB KELL ÉHEZNIE ! MERT, HA IGYENKAJÁT NEM KAPNÁNAK MÁR MEGDÖGLÖTTEK VOLNA ! MOST ÖRÜLJEN REK, MERT KÉSŐBB VIZÜK SEM LESZ !!!!! OCCT MÉG........HARÁCSOLNI SEHBHH TUDNAK......A SZERENCSÉTLENEK.......

midnightcoder2 2018.10.17. 07:21:59

@Jankove: Például a holdraszállásnak a világon semmi értelme nem volt, azon túl hogy elmondhatjuk hogy ott is voltunk. A tudományhoz, technológiához alig adott hozzá valamit. Ezzel szemben a kis kütyük gyártása közben elég nagyot fejlődött a technológia. A holdraszállás idején az egész világ összes számítási kapacitása nem érte el azt, ami a mobiltelefonodban van. Márpedig az egész technológiai haladásunk amit azóta értünk el, leginkább a számítógépeknek köszönhető. E nélkül nem lehetett volna Pl. feltérképezni az emberi gént, nem lehetne egy rakás orvosi cucc, Pl. CT, de még a globális felmelegedést sem lehetne nyomon követni a műholdakkal. És ha valaha kimászunk ebből a szarból, akkor azt is a számítógépek segítségével tesszük.

midnightcoder2 2018.10.17. 07:25:25

@kvadrillio: Szegény csóró osztrákoknál is eléggé húzóágazat a turizmus. A többmillió társadalmi egyed is jobban él ma, amikor hiánycikk a munkaerő mint mondjuk a Fletóék idején, amikor csóróként művészet volt melót találni, és a munkáltatók ezt ki is használták. Persze van egy réteg alkesz akinek a teljesítménye kimerül az aluljáróban maga alá szarással és az ingyenkonyhák látogatásával, ők tényleg szarul élnek, szarul is éltek mindig, és szarul is fognak élni.

midnightcoder2 2018.10.17. 07:27:25

@dunántúli gyerek: A világ 80%-ának talán nem kellett volna megtízszerezni a létszámát az elmúlt 80 évben. Ha a mi nagyszüleink, szüleink is ezt teszik, akkor mára lennénk vagy 100 millióan, ugyanennyi kajára, vízre, helyre. Akkor nekünk is a minimális feltételeken kellene dolgozni.

Larrikin 2018.10.17. 07:32:29

@Jankove: érdekes meglátás, a holdraszállás más oldalról az egyik legdrágább marketing program volt a világon. Továbbá, amekkora környezetterheléssel járt a 60-as években egy heti újság kinyomtatása, abból ma az éves lap- és könyvkiadás kijön, a technika nem csak fejlettebb termékeket állít elő, de fejlettebb módon is, erre valahogy senki nem gondol a régi szép idők dicsőítésekor.

Larrikin 2018.10.17. 07:34:54

@midnightcoder2: "Afrikának a globális felmelegedés pont jól jöhet"
Eddig úgyis annyira fáztak szegények:)

midnightcoder2 2018.10.17. 08:06:47

@Larrikin: Egy lehetséges - bár azért nem túl valószínű - scenario, hogy az egyenlítő környékén építenek egy rakás szép nagy napelem farmot, ami el tudja látni zöld energiával a térséget, és Európát is. Itt a napelem nem igazán alternatíva, mert az tök fasza, hogy nyáron van elég delejed - ahhoz elég lehet akár a jelenlegi akkumlátoros technológia is, hogy az éjszakai-nappali ciklus különbségét elfedje, a hálózati terhelés elosztásával pedig az sem gond, hogy mondjuk nálunk nem süt a nap, de a németeknél igen vagy fordítva. Azzal viszont nemigen lehet mihez kezdeni, hogy télen sokkal-sokkal kisebb az egy négyzetméterre beeső napfény mint nyáron. Viszont ilyen gond az egyenlítő környékén kevésbé van, ergo ha oda telepítesz napelemet az tényleg gazdaságos.

maxvaI baIcán bircaman · http://bircahang.org 2018.10.17. 08:14:12

Soros egy csomó hűtőgépgyár részvényt vásárolt fel, ezért melegíti fel a Földet.

Jankove 2018.10.17. 08:30:16

@midnightcoder2: „holdraszállásnak a világon semmi értelme nem volt”

Már hogyne lett volna. Elkezdtünk járni egy utat, aminek a holdraszállás az első állomása. (aztán valaki kitalálta, hogy ennyi elég is sikerült, pipa, és nem kell folytatni tovább) Ha a világ embernépessége ilyen ütemben növekszik, előbb vagy utóbb (inkább előbb) letaroljuk a készleteket, és nagyon szűk lesz a hely. Ennek felismeréséhez még Steven Hawkingnak sem kell lenni, már most egy csomó vészterhes jel ebbe az irányba mutat. Ha senki nem foglalkozna az űrutazással, űrkutatással néhány évtized, talán évszázad után ott fogunk állni letolt gatyával, a nagyon okos kütyüinkkel és élve zabáljuk fel egymást. Folyamatosan indulni kéne misszióknak, tágítani kellene a tudást és a határokat. Ha az a cél, hogy másik lakható bolygót keressünk, vagy akár alternatívát a bolygónknak, már rég kint kellene lennünk a naprendszerből. 50 évvel a holdraszállás után, jelenleg az emberiségnek NINCS semmilyen járműve, amivel el tudna jutni újra a holdra. Miközben „a holdraszállás idején az egész világ összes számítási kapacitása nem érte el azt, ami a mobiltelefonodban van”. Ez a szégyen!

„a kis kütyük gyártása közben elég nagyot fejlődött a technológia”

A forradalom 1970-80-ban volt, amikor a szobaméretű gépek hirtelen a semmiből a háztartások részévé vált, és a hétköznapi ember elkezdte használni a számítógépet. (értelmes dolgokra) Én ezt hívom forradalminak, nem azt, hogy cpu-k átlagos magszáma 5 évente duplázódik, de a technológia marad. Nem vitás, hogy történtek azóta előrelépések, minden gyorsabb, és kisebb lett, csak az a probléma, hogy az emberek ezeket a vívmányokat semmilyen értelmes előremutató dologra nem tudják használni, és tulajdonképpen nem is arra készülnek, hogy a világnak alternatívát mutassanak. Itt vannak az autógyárak, azok a motorok, és technikai fejlesztések, amiket mostanság a tucatautóba szerelnek, a 80-as évek rally pályáin már léteztek, persze kezdetlegesebb formában. Aztán elkezdett minden arról szólni, ki tud minél nagyobb LCD kijelzőt a fejtámlába szerelni, és minél több nélkülözhető kényelmi funkciót beépíteni a szekérbe. Eredmény: több évtizede elavult elven működő belsőégésű motorokkal felszerelt guruló szórakoztatóközpontokat látunk az utakon, és nem olyan autókat, ami környezetkímélő, olcsó, használata nem kiváltság, és jár nem kompromisszumokkal. Ez az én személyes véleményem a kütyükről.

Zabalint 2018.10.17. 08:37:29

@midnightcoder2:
A globális felmelegedés lezajlása kiszámíthatatlan az is lehet, hogy csapadékosabbá és ezzel felhősebbé teszi a Szaharát, és akkor ugrott a koncepció.

Zabalint 2018.10.17. 08:42:43

@Jankove:
Anno presztízs verseny volt az űrutazás a szovjetek és az amerikaiak között. Ahogy ez megszűnt, már nem akartak erre költeni aránytalanul sokat. Azt gondolom, hogy a versenyszféra (lásd SpaceX, de a technikai fejlődéssel sok más konkurens lesz) fogja elhozni a Mars utazást és a tovabbiakat, és sokkal nagyobb hatékonysággal fogja tenni, mint az állami űrügynökségek, valamint a finanszírozás is megoldottá válik, hiszem egyrészt rengeteg gazdag ember vágyik az űrbe, másrészt a befektetők, ha hype van, hajlandóak olyan projekteket megfinanszírozni, amelyek a távolí jövőben térülnek meg, már ha megtérülnek egyáltalán

Jankove 2018.10.17. 08:45:12

@Larrikin: A technológiai fejlődésnek vannak lépcsőfokai, az hogy ma járművel közlekedsz, annak törvényszerű előfeltétele volt, hogy az ősember farönköket használjon a terhek továbbításához. Én ebben nem látok semmi kivetnivalót. Ameddig a cél értelmes és helyes.

midnightcoder2 2018.10.17. 08:58:41

@Jankove: A jelenleg rendelkezésre álló technológiával a büdös életben nem fogjuk az emberiséget a Földön kívülre telepíteni. A jelenlegi alatt értsd a jelen fizikai tudásunk alapján kifejleszthetőt is. Amíg a jó öreg hatás-ellenhatás alapján működő, Hitler által kifejlesztett V2-es rakétákat használjuk, addig egy Kg. anyag űrbe juttatása kb. 1 Kg. arany árába kerül. Ezért nem lőttük ki Anettkát sem az űrbe. Ráadásul van még egy rakás másik probléma, Pl. háttérsugárzás. Itt a megoldás a népesség létszámának a csökkentése lehet, ami Pl. európában vagy az USA-ban, vagy japánban egész jól működik is. Csak amíg egy európaival kevesebb lesz, addig öt afrikaival több.

Commodore 64-gyel pedig elég macerás lett volna az emberi genomot elemezni, de a C64 alapú CT-t is problémásnak gondolom. Az, hogy az autók guruló szórakoztató központok lennének szerintem költői túlzás, az viszont határozottan nem baj, ha a GPS meg tudja mondani hogy hol vagy, és ismeretlen terepen nem a térképpel kell szarakodni. Az sem hátrány, hogy a jó szalagos magnó helyett mp3 szolgáltatja a zenét az autóban. Az pedig, hogy a mai napig az elavult robbanómotorok vannak a kocsikban, leginkább a gyárak sara. És ha nem jön - az IT iparból érkezett Musk által létrehozott - Tesla, akkor még a következő száz évben is velünk maradnak.

Az igazi gond amúgy szerintem ma leginkább az egyszer használatos termékek gyártása. Létrehozunk Pl. egy fúrópisztolyt aminek lehetne 30 év az élettartama úgy, hogy garantáltan tönkre menjen 5 éven belül. Csak azért, hogy 5 év múlva el lehessen adni a következőt. A bele fektetett munka, anyag, szállítási költség, marketing, stb. kb ugyanannyi, csak egy 10 forintos alkatrész lesz direkt silányabbra gyártva csak ezért. És ugyanez igaz kb. minden eszközre. Van persze pár dolog, ami technológiailag avul el, Pl. a mobiltelefonod vagy Pl. egy walkman, de a legtöbb - és a leginkább energiaigényes - cucc a tervezett avulás miatt kerül újra és újra legyártásra.

barli 2018.10.17. 10:20:14

@midnightcoder2:
Szerintem nem az a kérdés, hogy tudnánk-e, hanem hogy minek? Csak azért hogy elférjünk? Még a Szaharában, a magashegységekben meg az Antarktiszon sem tudunk normálisan megélni. Ha jól értem, még azt sem fogjuk túlélni, ha két fokkal magasabb lesz a hőmérséklet, vagy nincs elég ózon a fejünk fölött. Hol van ez attól, ami egy bármelyik másik bolygón várna minket? Más hőmérséklet, gravitáció, sugárzások, légnyomás, és és és. Teljesen felesleges ezen agyalni. Hawkins is idegesített már a végén az ilyenekkel. Ha ezt a Földet sem tudjuk kézben tartani, mit akarnánk máshol?
Brutális, de rém egyszerű megoldás az a fogamzásgátló az ivóvízbe lenne bizonyos helyeken. Teljesen felesleges tíz gyereket a világra hozni annak, aki már most is nyomorban él.

Medgar 2018.10.17. 12:00:42

@midnightcoder2: Viccesen naív vagy. " az egyenlítő környékén építenek egy rakás szép nagy napelem farmot," Ehhez elöszőr stabilizálni kellene a kontinenst értsd jól: megszállni, ez pedig nem pc...

MEDVE1978 2018.10.17. 12:29:47

Nagyon komplex kérdéskör. Véleményem szerint alapvetően a környezetvédői megközelítés hasonló az utópista kommunistához. Utóbbi azt várja, hogy világ proletárjai majd egyesülnek és szolidárisak lesznek a több ezer kilométerre lévő proletárokkal, akiket életükben nem láttak és a sorsuk nincsen semmilyen közvetlen kihatással az övékére. A nyugati környezetvédői magatartás azt várja el, hogy majd a nyugati ember attitűdje megváltozik és ezzel alulról építkezve javul a helyzet, annak ellenére, hogy a gazdasági folyamatot más erők mozgatják.

A jó dolog az, hogy ebben már van tapasztalat is, mivel a környezetvédő "lobby" vagy pártok már vagy 20 éve tevékenykednek például Nyugat-Európában, formálva a közvélekedést. Sajnos ebből az látszik, hogy a saját államukra is korlátozott a hatásuk jelentősen és bár a céljaikban a döntő többség egyetért, tényleges hatás nagyon kevés van. Ugyanakkor viszonylag egyszerűen látni, hogy a fejlődő országok látványosan szarnak bele az egészbe, mert a környezeti standardokat a fejlődés gátjának látják. Így ez is csak egy tomboló hiszti marad a környezetvédőktől, azon szomorkodva, hogy a gonosz világ nem látja az igazságukat.

Egyet lehet érteni abban, hogy túl sokan vagyunk. Egyszerűen túlnépesedett a jelenlegi technikai szinthez képest a Föld. Régebben a túlnépesedést egyszerű folyamatok állították meg (Krisztus idején kb. 150 millió ember élt a földön, 1800 évbe tellett, hogy elérjük az 1 milliárdos lélekszámot). A korlátozó folyamatokat ugyanakkor látványosan leállítottuk a XX. században, ezért nőtt a népesség 100 év alatt kb. az ötszörösére. Ilyen folyamatok voltak a háború, éhínség, illetve járványok, higéniai helyzet. Globálisan ezek mind leálltak vagy nagyon lelassultak, csökkent a szerepük.

Ebből egyértelműen látni azt is, hogy a problémák hogyan fognak megoldódni: háborúval, éhínséggel (vízhiánnyal) vagy járványokkal. Mivel az emberi természet nem változik drasztikusan, ezért várhatóan a technikai fejlődés az egyetlen mentsvár a pusztításon kívül.

Jankove 2018.10.17. 13:27:22

@midnightcoder2: „A jelenleg rendelkezésre álló technológiával a büdös életben nem fogjuk az emberiséget a Földön kívülre telepíteni”
Azzal biztos nem. De az is biztos, hogyha az elmúlt 50 évben folytatódott volna az űrverseny, ma nem lenne szenzáció-újságfőcím egy szimpla rakétakilövés. Én nem mondom, hogy az emberi evolúciónak kötelező eleme kell legyen a kozmosz feltérképezése, de az biztos, hogy amit most az emberiség csinál, az egy kibebaszott zsákutca. Ülünk a babérjainkon, és várjuk türelmesen hogy ránk omoljon az egész szar.

„Az sem hátrány, hogy a jó szalagos magnó helyett mp3 szolgáltatja a zenét az autóban”
Persze, nyilvánvaló. Nem hátrány. Én sem vagyok technofób, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy a fejlesztések, kutatások, és az innováció szignifikáns hányada azt célozza, hogyan lehet a civilizált ember élete könnyebb és szórakoztatóbb. Az emberiség egyre súlyosbodó problémáira nem nagyon keresi a válaszokat senki, mert arra jelenleg nem ad pénzt senki. Egy jó 8K tévéért meg igen. Írtad, hogy az autógyárakat okolod, hogy még mindig belsőégésű motorral vagyunk kénytelenek közlekedni. Pedig ez is csak kereslet-kínálat alapú dolog: az embereket az érdekli, hogy van-e seggmasszírozó, hangvezérelt gerinctámaszállító, androiddal vezérelhető csomagtérnyitó, meg usb csatlakozó a kocsiban. Ezzel lehet ma eladni egy autót. A gyárak pedig azt gyártják, amire igény van.

„az viszont határozottan nem baj, ha a GPS meg tudja mondani hogy hol vagy”

Én tökéletesen elvagyok GPS nélkül, ha idegen terepre megyek. Egyszer megnézem a térképen, van memória, tudok tájékozódni, több nem kell. Ellenben sokszor találkoztam már azzal a jelenséggel, amikor a legfontosabb pillanatban csődöt mond a nagyrabecsült technika, és akkor egyes embereknél totál megáll a tudomány, és kétségbeesés van. Akik teljesen hagyják magukat kiszolgáltatni az okoskütyüknek, azok elhülyülnek, egyébként az okoskütyük terjedése óta már mérhetően hanyatlásnak indult a társadalom IQ-ja. És ezt nem én mondom, több tanulmány is olvasható volt nemrégiben erről. És ha a zseniképzőben is posztolgatással, meg lájkolgatással megy az értékes idő, akkor ez egy kontraproduktív dolog.

„Csak azért, hogy 5 év múlva el lehessen adni a következőt.”

Ebben 100%-ig egyetértünk, sőt én még pesszimistábban látom, mert ma már nagy szó ha valami 5 évig működik. Sajnos eljutottunk oda, hogy már olyan termékeket is forgalomba lehet hozni, amit egyszer sem lehet használni. pl; Puhavasból készült villáskulcs, ami kinyílik első használatnál. Vagy akármilyen termék, amit hazaviszel, és már kapásból nem működik. Elszomorító, mert ezeknek a termékeknek az előállítása is súlyosan terheli a környezetet, de már célzottan eleve hulladékot állítanak elő, vagy olyan terméket, amiből tervezetten hulladék lesz néhány használat után. Ennek az lenne az ellenszere, hogy tilos lenne forgalmazni ilyet. Statisztikát vezetni azokról a gyártókról és termékekről, amelyeknél állandó a garanciális, és minőségbeli probléma, azt egyszerűen letiltani a polcokról. De hát ehhez szemléletváltás is kell, mert szembe megy a kapitalizmussal.

Jankove 2018.10.17. 13:28:43

@Zabalint: Egyetértünk. A verseny, és a konkurrencia mindig is komoly mozgatórugó volt.

midnightcoder2 2018.10.17. 13:35:19

@barli: Meg tudnánk élni szinte bárhol, de minek költözne valaki a Himalája tetejére, amikor lakhat Budapesten is ? Jó, ott kevesebb a kutyagumi, viszont marha ritkán jár a villamos. Egy másik bolygót is akkor érdemes meghódítani, ha van miért.

midnightcoder2 2018.10.17. 13:43:09

@Jankove: "Azzal biztos nem. De az is biztos, hogyha az elmúlt 50 évben folytatódott volna az űrverseny, ma nem lenne szenzáció-újságfőcím egy szimpla rakétakilövés."

Ma a lõtéri kutyát nem érdekli egy rakétakilövés. Max. az számít újdonságnak, ha a Musk rakétája magától visszaszáll a bázisára és nem úgy kell kihalászni a tengerbõl ami marad belõle.

"Az emberiség egyre súlyosbodó problémáira nem nagyon keresi a válaszokat senki, mert arra jelenleg nem ad pénzt senki."

Arra attól tartok, már megvan a megoldás. Hiroshimában már tesztelték is. Az emberiség legnagyobb gondja jelenleg, hogy a fejlõdõ országokban szaporodnak mint a nyulak.

"Én tökéletesen elvagyok GPS nélkül, ha idegen terepre megyek. Egyszer megnézem a térképen, van memória, tudok tájékozódni, több nem kell. "

Azért azt megnézném, amíg valaki Pesten megtalál egy ismeretlen kerületben egy ismeretlen utcát. Még gyalog sem mindig egyszerû.

"Statisztikát vezetni azokról a gyártókról és termékekről, amelyeknél állandó a garanciális, és minőségbeli probléma, azt egyszerűen letiltani a polcokról. De hát ehhez szemléletváltás is kell, mert szembe megy a kapitalizmussal."

A szocializmussal is szembe ment. Az szinte csak ilyet gyártott.

Jankove 2018.10.17. 13:55:23

@midnightcoder2: "Azért azt megnézném, amíg valaki Pesten megtalál egy ismeretlen kerületben egy ismeretlen utcát. Még gyalog sem mindig egyszerû."

Nekem sikerülni szokott. Sőt ahol már jártam kitörölhetetlenül megmarad, így később támaszkodom rá a tájékozódásban. Így ismertem meg budapestet szinte teljes egészében. Egyébként régen a taxisoknak sem jelentett ez problémát. Amióta életünk szerves részévé vált az okoskütyü, azóta felejtettünk el támaszkodni a velünkszületett adottságokra, és hiszünk mindent lehetetlennek okosakármi nélkül.

"A szocializmussal is szembe ment. Az szinte csak ilyet gyártott. "

Akkor mi nem egy kontinensen élünk. A szoci ipar termékei legendásan tartósak, túlbiztosítottak voltak. Az hogy egy hűtőszekrény 2 generációt is kiszolgál, az csak manapság számít sci-finek. Szegény jó apám szerszámai még ma is derekasan állják a sarat, pedig ezer évesek. Nem volt kompromisszum, költséghatékonyság, meg tervezett elavulás.

steery 2018.10.17. 14:11:18

A 90-es évek közepén kidolgoztam a "fenntartható hanyatlás" gazdaságpolitikájának filozófiai alapelvét és próbáltam közzétenni, elmondani mindenkinek, akinek csak lehet, a rendelkezésemre álló eszközökkel, mint nem szakmabeli. Senki ügyet sem vetett rá. Azóta sem.
Még mindig a "fenntartható fejlődést" erőltetik a politikusok, meg szaporodásra próbálják bírni az embereket egy erősen túlnépesedett bolygón, ahol csökken a földrajzi területek eltartóképessége a túlhasználat miatt. A legtöbb, amit ez ügyben eddig láttam, az a "nem növekedés" gazdaságfilozófiájának fölvetése volt, ami szerintem teljességgel elégtelen megoldás lenne (ha bárki komolyan venné) ilyen körülmények között.

A "fenntartható hanyatlás" lényege, hogy mivel az emberiség kórosan túlszaporodott, először is csökkenteni kell a népességet, legalább 99%-kal. Aztán át kell állítani a gazdaságot a 100%-os újrahasznosításra és a 0%-os környezetszennyezésre. Majd fel kell számolni, le kell bontani a nagyvárosokat és az infrastruktúrát és vissza kell adni a szárazföldek területének legalább az 50%-át a természetnek, hogy a növény és állatvilág ott háborítatlanul élhessen ott. A másik felén kis falvak hálózatát kell kiépíteni, ahol egy településen maximum: 50-100-150 ember él és teljesen önellátóak, energiából, élelemből, sőt iparilag is az újrahasznosításnak köszönhetően. A globális kereskedelmet, áruszállítást, a világ túlsó felén való termelést meg kell szüntetni. A közlekedést minimalizálni kell, beleértve a turizmust is. A migrációt meg kell szüntetni. Egy területen csak kevesebb ember élhet annál, amennyit tartósan, kizsigerelés nélkül el tud tartani. Pont annyi vagy több nem.
És mindezt legkésőbb a 90-es évek közepére kellett volna megvalósítanunk. Szóval már kb. 30 éves késésben vagyunk a szerkezetátalakítás puszta elkezdésével is.

És még mindig nyomát sem látom annak, hogy rajtam kívül más is felismerte volna a probléma súlyosságát és azt, hogy az általam felsorolt lépések előfeltételei az emberiség puszta fennmaradásának. Ez nem opció, hanem élet-halál kérdése.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.10.17. 14:20:30

@Jankove: A rakéta önmagában abszolút semmit nem jelent, már ne haragudj. Nem a rakátával van a baj, még csak nem is azzal, hogy hogyan lehet eljutni a Marsra vagy akárhova. Szondákat szépen ki is lődözgetnek a Japának is most csináltak egy szépe kis bonyolult leszállómanővert.
www.space.com/41898-hayabusa2-deploys-hopping-robots-asteroid-ryugu.html

Hanem a minek? A Földön van iszonyatos mennyiségű folyékony víz, van tökéletes mértékű gravitáció az emberi szervezet számára, van szép hatalmas magnetoszféra, ami pajzsként véd a sugárzástól, még ózonréteg is van, ami az UV sugárzást is valamelyest megszűri.

Amikor "világvégéről" panaszkodnak egyesek, akkor ennek a minimális leromlását siratják. 1,5°C hőmérséklet emelkedést, ez a világvége. Ha képesek lennénk bárhol bármit is értelmesen, gazdaságosan kolonizálni, évtizedekkel azelőtt kipróbálhatjuk a Szaharával, Antarktisszal.

A világűr nem embernek való környezet, a biológiai ember túléléséhez egy rakás körülményt meg kell termteni mesterségesen, ez a nagy kihívás, nem a kijutás. És ezen nagyon sokan keményen dolgoznak is. Szilárd üzemanyagú rakétákat majdnem az ókortól kezdve használnak. Persze, amikor sikerült egy nagyot előre lépni, akkor meglendült a sci-fi, de ez fi, semmilyen reális közelségbe nem került az "űrkolonizáció" az Apollo-programmal. Amikor megeregették az első nagy embert is szállítani képes hőlégballonokat, akkor is rögtön születtek romantikus fantazmagóriák nagy utazásokról a Holdra meg az egyek magas szféráiba, de ezek is, a modern űrgyarmatosítás is: fantáziák.

A tudomány mai állása szerint hamarabb leszünk hallhatatlanok, bármikor szervizelhető, biztonsági mentésekkel működő biológiai-szilikontechnológiai(vagy más, a nanotechnológiával az informatika fókuszába kerülő anyagra épülő) hibridek, mintsem az űrkolonizáció komoly lehetőség legyen.

Hatalmas előrelépések történtek az automatizáció terén, hatalmasak a biológiai anyagok szintézise terén, a nanotechnológiában, a számítástudományban. Akkor is, ha ez téged nem érdekel, nem lelkesít fel, hogy az új okostelefonodban milyen előfeldolgozó, optimalizáló tanuló MI-k vannak, ezek jelentik a jövőt, ezekre épül az új világ. A tudományos áttöréseket sosem lehet előre megjósolni, sosem lehet az ismeretlent beparcellázni jó előre, megmondani, hogy milyen nehézségek merülnek fel, milyen megoldások születnek egy-egy kutatási projektnél, egész egyszerűen mert így működik a világ.

Az embernek pedig el kell fogadnia, és ebben a világban kell élnie, akár tetszik, akár nem, vagy bármikor szívesen meg van hívva a Teremtőjétől, hogy építsen, alakítson olyat magának, amilyet szeretne. Ha tud.

kgaba82 2018.10.17. 14:21:24

Az élelem és erőforrások elégségesek lesznek. Nemcsak azért mert a felhasználásuk hatékonysága tovább javul, hanem azért mert a klímaváltozás elsősorban átrendeződéssel jár. Amihez viszont alkalmazkodni fogunk. Nem lesz más választás.
Eső ugyanannyi lesz, mint eddig, csak máshol. Jobb tűrőképességű növények még komplexebb mezőgazdálkodás. Öntözéses gazdálkodás szerepének további növekedése.
Magasabb tengervíz-szint. Bentebb költöző, vagy drága védműveket építő tengerparti városok.
Egyre több helyen csak légkondicionált helységgel rendelkezve lesz elviselhető élni, ami tovább dob az energiaigényeken.
Nyári évszakban való kinti tartózkodást teljesen elfelejthetjük.

Gazdasági szempontból az ingatlanpiac átrendeződése lesz a legdurvább és a szegényebb országokat jobban sújtó, rossz időjárás okozta terméskiesések miatti időszakos drágulások, a mezőgazdaság fokozatos alkalmazkodása.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.10.17. 14:27:20

@steery: egy akkora merítésből ahány ember jelenleg él a Földön már csak statisztikai alapokon is minden elképzelhető valóságtól elrugaszkodott elvadult ideológiának lesznek követői, a fejlett világ összeomlását várókkal, anarcho-primitivistákkal meg Dunát lehetne rekeszteni.

Nem vagy egyedül, ne félj keresgélni a "szakirodalomban", le merem fogadni, hogy találsz hasonló rémképektől gyötört sorstárs elmebetegeket, akikkel együtt nyugodtan együtt őrjönghettek.

kgaba82 2018.10.17. 14:35:25

Az ilyen poszt vonza az ostoba, szélsőséges nézeteket hirdetőket.
Azokat akik világvégét folyton kiáltanak és azokat is, akik tagadják a jelenséget, vagy az abban való emberi szerepet. Bár ez utóbbiból inkább csak a tengerentúl látni számottevő tömeget.

Mind tudjuk, hogy 1-2 milliárd emberrel egyszerűbb lenne. De ezt a számot Észak -Amerika és Európa hozza együttesen. Mindezt úgy, hogy csak a szárazföldek 20%-át adja és anélkül, hogy a többség túlszaporodottnak nevezné.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.10.17. 14:37:37

@kgaba82: "Eső ugyanannyi lesz, mint eddig, csak máshol." Ez egy vitatható pont. Ugye egyrészt várható, hogy az időjárási ciklus intenzitása növekszik a magasabb átlagos hőmérséklettel, mivel a nagyobb jelenlevő hőenergia, és ezzel együtt a légköri szintek közötti hőmérséklet különbségek, amik mozgatják a levegőt és a vízpárát nagyobb víztömeget képes folyamatosan mozgásban tartani a légkörben. A másik fontos szempont pedig, hogy hova hull az eső. Ha a tenger felett esik, az nyilván abszolút édesvíz-veszteség. Más esetekben is lényeges pont az eloszlás, a felhasználhatóság. Hiába esik Kanadában, azt nem lehet gazdaságosan öntözésre használni Nigerben vagy Csádban.

@midnightcoder2: Egyedül ezzel nem értek egyet Afrika is változik, és sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Persze még mindig hatalmas a szegénység, de a sok szegény hátán már egész csilivili városok épültek ki, sokan nagyon meggazdagodtak, de már a mai Afrika nem a régi, elmaradott Afrika, nem is a kolonizált Afrika, nem is a poszt-koloniális Afrika, hanem a jelenlegi Afrika, amelyik puszta méretével és a hatalmas és egyre növekvő embertömegeivel megkerülhetetlen tényező lett. Ha nem is innovációra, de demográfiára és még inkább nyersanyagokra épültek és épülnek ott dolgok szép számmal.

midnightcoder2 2018.10.17. 14:46:54

@Jankove: "Nekem sikerülni szokott. Sőt ahol már jártam kitörölhetetlenül megmarad, így később támaszkodom rá a tájékozódásban."

Nekem gyalog sem. Amíg még nem volt GPS, az autós tájékozódás Pesten kb. úgy ment, hogy megálltam valahol, aztán kerestem utcanév táblákat gyalog, aztán ahogy belõttem hogy hol vagyok, próbáltam megkeresni a célt. Aztán ismét... De emlékszem a szüleimre is, hogy mit tekeregtek amíg gyerekkoromban próbáltak tájékozódni a külföldi útjainkon. De nyilván nem vagyunk egyformák. A régi taxisok valóban ismerték a budapesti utcákat, de akkor nem is ment mindenki taxisnak.

"A szoci ipar termékei legendásan tartósak, túlbiztosítottak voltak. "

A szoci ipar termékei legendásan szar minõségûek voltak. Anyag az volt bennük (más kérdés hogy milyen) csak a megmunkálás... Emlékszem a családi Daciánkra. Kapott alváz és üregvédelmet, de ehhez képest úgy egy év után már látni lehetett a sárhányón át a kereket. 20 év után mire eladtuk újra volt hegesztve az alja, le lett cserélve az összes ajtó, az elülsõ oldal elemek a sárhányóval... És ez csak a karosszéria. Csavarodott ki menet közben féltengely, esett szét néhányszor a kuplungtárcsa, stb. És ez még a daciák jobb generációjából való volt, a nagybátyámé sokkal szarabb volt.

Ja, van sok szocialista cucc ami a mai napig is megy. De 10 000-bõl egy, és abban sem sok már az eredeti alkatrész. Amivel anno találkoztam és nem volt hulladék, az a Lehel hûtõ volt, meg a Hajdú mosógépek. Illetve az NDK-s Simson kismotorok is elég jók voltak, persze egy Hondával persze nem játszottak egy mezõnyben. De Pl. a Rigához vagy a Jawa Mustanghoz képest fantasztikusan megbízható jármûvek voltak.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.10.17. 14:48:17

@kgaba82: ez is egy olyan dolog, hogy az 1-2 milliárd között pedig annyival kevesebb kiváló lángelme, keményen dolgozó tudós, kutató, mérnök, orvos lenne. Egy nagyobb világ nagyobb kapacitásokkal rendelkezik, ha a legnagyobb zseninek van 4-5 társa, 20-30 ember a csapatában 100 ember, hogy soha ne kelljen az adminisztrációba belefulladni, legyen a kezeli a pénzügyeket, aki gondoskodik az épület fűtéséről, az IT-rendszer működéséről, az eszközök beszerzéséről, vannak akik a gyerekével foglalkoznak az óvodában, akik ezer és ezer terhet vesznek le a válláról, akkor nyilvánvalóan ő is több mindent ki tud hozni magából.

Minden kár ellenére az emberiséget fenyegető veszélyek megoldandó problémák, amiken ha felül tudunk kerekedni, akkor egy magasabb szintre jutunk. Ha az emberek visszafogták volna magukat, mert hogy a szén mennyire szennyez, akkor nem lépett volna előre a világ. Nem azt mondom, hogy nincs szükség környezetvédelemre, a papír eltüntetése is környezetvédelem, az elektronikai hulladék belépett helyette, azt kell kezelni. A fosszilis anyagok tüzelése is hatalmas károkat okozott, de megoldást kell keresni, nem pedig visszamenekülni egy nyomorúságos múltba, vagy olyan lózungokkal dobálózni, amiket senki sem akar megtartani. A kvótás ügyeskedés legnagyobb hibája volt az is, hogy ahelyett, hogy mindenki együttműködését megkövetelte volna, az egész elment egy céltalan moralizálásba arról, hogy "fizessenek a gazdag országok".

kgaba82 2018.10.17. 14:54:18

@Vajk a Vitéz Várjobbágy:
A várható csapadék és eloszlása kapcsán annyit, hogy a megművelhető területek növekvő nagysága az északi féltekén ellensúlyozhatja a veszteségeket a száraz térségekben.

Az egyértelmű, hogy a száhel övre semmi jó nem vár. Ez elvileg tovább növeli a menekültek számát. Még úgyis, hogy mint tudjuk elsősorban az afrikai középosztály növekvő száma generálja a legtöbb menekültet.

www.theguardian.com/world/2013/may/03/africa-middle-class-search

"evidence shows that the people most susceptible to be international migrants are neither the poorest – who can't afford it – nor the richest – who have already "made it" – but those in between"

flipchartfairytales.wordpress.com/2015/08/06/africa-is-getting-richer-so-expect-more-migrants/

kgaba82 2018.10.17. 15:10:10

@Vajk a Vitéz Várjobbágy:
Egyetértek.
Kár, hogy kevés az értelmes hang. A hozzáállás pedig is csak egy-egy témában változik pozitívan, miközben alig van igény a higgadt, racionális, de unalmas elemzésre. Ez utóbbi kevésbé kínál nagy megmondásokat és az elképzelt "szent igazságért" való kirohanásokat, annak egót duzzasztó jóleső önteltség érzetével, amely kenyér az egyszeri ember számára.

Kommentedben benne volt a tökéletes zárás a téma kapcsán:
"megoldást kell keresni, nem pedig visszamenekülni egy nyomorúságos múltba, vagy olyan lózungokkal dobálózni, amiket senki sem akar megtartani"

Jankove 2018.10.17. 15:34:51

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: „Hanem a minek? A Földön van iszonyatos mennyiségű folyékony víz, van tökéletes mértékű gravitáció….”

Igen van minden. Jelenleg. Még. De mivel nincs üveggömböd, nem tudod garantálni, hogy ez örökre így is marad. Én például Hawking grandiózus elméleteit a világegyetemről nettó faszságnak tartottam. Szvsz nem több fantazmagóriánál, csak éppen azért jegyzik, mert nem Gipsz Jakab mondta, hanem egy világhírű elméleti fizikus. Abban azonban maximálisan egyetértek vele, hogy nem szabad hátradőlni a fotelben, hanem dolgozni kell B, C, D alternatívákon. A bolygóközi utazás is egy alternatíva. Apoklaliptikus események egyébként voltak már a történelemben, itt a földön is, és ez például nem sci-fi hanem történelmi tény. Gondolj a dínókra. Nincs semmilyen garancia arra, hogy maholnap nem jön szembe megint egy 20 kilóméteres kavics aminek pont az útjában leszünk. És ha nem is nyír ki mindenkit, garantáltan átrendezi a bolygó atmoszféráját olyanra, amilyennek már nem fogod szeretni. És jelen technológiánkkal ez ellen SEMMIT nem tudunk tenni, minthogy nyugtázzuk, és keresünk egy masszívnak tűnő barlangot. Az aszteroidán kívül, még legalább egy tucatnyi dolgot ismerünk, ami reális veszély lehet, ellenszer nélkül.

„semmilyen reális közelségbe nem került az "űrkolonizáció" az Apollo-programmal.”
Pont annyira reménytelen, mint Kolombusz útja 1492-ben. Akkor az volt a teljesítmény, hogy egy fából készült lélekvesztővel átkeltek az óceánon, és felfedeztek egy kontinenst. Az akkori technológiai szintnek ennyit volt a maximuma, nem több. Idő kellett hozzá, amíg újabb hajók indultak az újvilágba, egyre többször, egyre többen, és elkezdték belakni, formálni. Ma 500 évvel később felszálsz egy repcsire, alszol egyet, és felébredsz az usában, és röhögsz Kolombuszon. Amíg a holdraszállás a végcél, addig sokminden nem fog történni, mert az már megvolt. Tovább kell menni, komolyabb célokat kitűzni. Technológa van, szürkeállomány van. Csak azt nem értem miért pazaroljuk okos wécépapírtartó tervezésére, amikor ennél sokkal komolyabb és értelmes célok is vannak.

„Az embernek pedig el kell fogadnia, és ebben a világban kell élnie, akár tetszik, akár nem”

Szerintem nincs megírva semmi. Én még a saját hazámtól sem tudtam elszakadni, pont ennyire szeretnék egy másik bolygón élni. De az a helyzet, hogy a föld hamarosan egy hatalmas szemétdomb lesz, ami egyre kevesebb erőforrást biztosít egyre több embernek. Az univerzum pedig k*rva nagy, és úgy tűnik arra van nyitva az ajtó.

Jankove 2018.10.17. 16:02:16

@midnightcoder2: Nekünk is daciánk volt TX-es 1987-es, merkúrból... nekünk például nem volt vele gondunk, apám pippó állapotban adta el 10 évvel később egy románnak. Egyetlen baja a fényezés volt, ami szinte azonnal lemattult. Mindazonáltal valószínűsítem, hogy ez egy ritka üdítő kivétel lehetett, ami csak erősíti a szabályt. Nyilván voltak akkor is selejtes szar dolgok, meg dizájn, ergonómia, energiafogyasztás, és társai semmit nem számítottak, de általánosságban nem volt az a gyalázatos silányság, ami manapság. Olyan dolgokat nem sikerül legyártani, amire már 100 évvel ezelőtt is volt sikeres recept. Szociban eleve úgy terveztek meg mindent, hogy szerelhető-javítható legyen, és gazdaságosan. Ma már nincs szerelő, csak fődarabcserélő ember van, és nem ritka, hogy a egység 1 fődarabból áll, tehát ha elromlik -> kuka.

Pincénkben még megvan a régi szocreál szekrénysorunk, persze márcsak tárolónak használom. Pont a minap nyugtáztam, hogy erre nem sajnálták a lakkot, meg az még rendes fából volt. Áll is rendesen, mintha új lenne. Csak a formavilág ne lenne ilyen gáz.... :)

Exploiter 2018.10.17. 17:01:21

@kgaba82:

Dél-Amerika: 380 millió, 21 fő/km2
Észak-Amerika: 520 millió fő. Népsűrűség: 23 fő/km2.
Európa: 742 millió fő. Népsűrűség: 75
Afrika: 1.24 milliárd fő. Népsűrűség: 42
Ázsia: 4.5 milliárd fő. Népsűrűség: 144...
Ausztrália nem számottevő a maga 3 főjével

Arról lehet vitatkozni, hogy európa mennyire túlnépesedett, érzésre azért van miből engedni, afrikában az a necces, hogy a népsűrűség csalóka, mert hatalmas területek nem lakhatók egyáltalán.
Ázsia viszont akárhogy nézem, kiüt minden épeszű plafont. Nevezheted szélsőséges álláspontnak, de ennyi emberrel nem. lehet. mit. kezdeni.

steery 2018.10.17. 17:22:39

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: Ez nem elrugaszkodott a valóságtól. Minden technika adott hozzá már régóta. Csak és kizárólag a szándék hiányzik a megvalósításához.
Ebből az is következik, hogy az emberiség legsúlyosabb problémáját a megfelelő szándék, az összefogás, az egységes irányítás és végrehajtás teljes hiánya jelenti. Az, hogy a 7 milliárd őrjöngő idióta majom 7 milliárd 1 felé húzza a szekeret, aztán csodálkozik az eredményen.

kgaba82 2018.10.17. 19:29:25

@Exploiter:
A szubtrópusi térségben kétszer aratnak. Egyébiránt arrafelé, Indiában, Kínában mindig is a határokat feszegették. Szóval majd meglátjuk.
Úgy lesz, ahogy lesz. Kizárólag a legkényszerűbbet és legelkerülhetetlenebbet lépjük meg, mint eddig is.
Ha valami megálljt parancsolhat a túlnépesedésnek, és ezért érdemes szorítani neki, az a javuló internetelérés és az online streaming minél gyorsabb afrikai terjedése :)

Larrikin 2018.10.17. 22:48:38

@Jankove: " A szoci ipar termékei legendásan tartósak, túlbiztosítottak voltak."
Ott van pl. a polski fiat 125p, vagy a dacia 1310, a videoton colorstar, stb.

Larrikin 2018.10.17. 22:51:50

@Jankove: "Szociban eleve úgy terveztek meg mindent"
Hát még a monarchiában.

Larrikin 2018.10.18. 01:18:49

@Jankove: "Pont annyira reménytelen, mint Kolombusz útja 1492-ben. Akkor az volt a teljesítmény, hogy egy fából készült lélekvesztővel átkeltek az óceánon, és felfedeztek egy kontinenst. Az akkori technológiai szintnek ennyit volt a maximuma, nem több. "
Azért ezzel a gondolatmenettel akadnak gondok. Az egyik, hogy Kolombusz nem csak hogy egy lakható kontinenst fedezett fel, de egyenesen egy lakott kontinenst. Az útja a kor technikai színvonalán, pusztán technikai szempontból se egyedülálló nem volt, se nagy teljesítmény, az út iránya tette különlegessé. Az út annyira nem számított nehéznek, hogy 20 évvel később a karibi térségben már városok épültek. Ehhez képest a csillagközi utazásnak az elméleti alapja is hiányzik, amennyiben legalábbis nincs valakinek fölösleges néhány millió éve rá, a terraformálást meg talán hagyjuk is.

Focus On

A FocusOn blog a testi, lelki, szellemi egészség témáira koncentrál.

Friss topikok

Címkék

1848-49-es forradalom és szabadságharc (1) acroyoga (3) agresszió (1) agy (12) ajándék (1) alvás (1) átlaghőmérséklet (1) bántalmazás (1) befagyasztva (1) betegség (1) boldogság (1) döntésképes (1) egészség (21) egészségmegőrzés (1) egészségnevelés (8) egyenjogúság (1) életkor (1) életmódváltás (1) ENSZ (2) érintés (1) érzelem (1) Európai Unió (1) fájdalomcsillapító (2) fascia (1) fegyver (1) felmelegedés (1) férfiak (1) fogadalom (1) fogamzásgátlás (1) Föld (5) gyerek (7) gyereknevelés (4) hőség (1) immunrendszer (1) iskola (1) jóga (6) karácsony (1) kiállítás (1) klíma (3) klímaváltozás (3) kommunikáció (10) környezetvédelem (1) kötőszövet (1) kutatás (15) láb (1) lélek (14) Magyarország (1) masszázs (1) meditáció (1) megkönnyebbülés (2) mentálhigiéné (1) migráció (1) mozgás (11) mozgásszegyény életmód (2) műanyag (1) munkaügyi központ (1) nagykorúság (1) nők (2) okostelefon (2) oktatás (6) Olimpia (1) önkéntes (1) onlinetanfolyam (2) párkapcsolat (1) pénz (2) politika (1) psziché (21) pszichológia (1) Rio (1) siker (11) sport (1) stresszkezelés (6) stresszoldás (10) találmány (1) tanács (1) tanár (2) tanfolyam (1) tanulás (2) társas kapcsolatok (11) természetvédelem (10) test (8) thaimasszázs (1) tudomány (23) túlfogyasztás (1) túlpörgés (1) újév (1) ülőmunka (2) unalom (2) ünnep (1) USA (2) vélemény (13) véna (1) videó játék (1) Világörökség (1) visszér (1) visszértágulat (1) WWF (2) Címkefelhő